De 1 Mai, șeful CJC, Horia Țuțuianu și ministrul turismului, Bogdan Trif vor merge în Vama Veche

0
396

REPLICA: Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Horia Țuțu­ia­nu, a pre­ci­zat că este oare­cum mul­țu­mit de cum se pre­zin­tă sta­țiu­ni­le de pe lito­ra­lul româ­nesc și a punc­tat că dacă ar avea de ales, ar face vacan­țe­le tot la pla­ja în județ. Mai mult, el a spus că știe că au fost și con­troa­le și veri­fi­cări în sudul lito­ra­lu­lui care nu au fost cu rezul­tat pozi­tiv, dar după ce a vizi­tat sta­țiu­nea Mama­ia a con­clu­zio­nat că, de 1 Mai, totul o să fie pre­gă­tit pen­tru star­tul sezo­nu­lui.

După cum şti­ţi, am lucrat o bună buca­tă de vre­me în turism şi pot să spun că nu sunt mulţu­mit de cum ara­tă lito­ra­lul româ­nesc. Sunt părţi bune şi părţi mai puţin bune. Mai sunt zone în sudul lito­ra­lu­lui de care nu sunt mulţu­mit. Am fost prin Mama­ia şi con­si­der că sta­ţiu­nea este pre­gă­ti­tă. Am văzut că oame­nii lucrea­ză şi cred că la 1 Mai vor fi pre­gă­ti­ţi 100% de des­chi­de­re sezo­nu­lui”, a spus șeful CJC.

Ce face șeful CJC de 1 mai? De alt­fel, va mer­ge în Vama Veche, pre­cum minis­trul turis­mu­lui, Bogdan Trif, dar va ieși și la iar­bă ver­de pen­tru a se des­tin­de cu fami­lia.

Eu îmi petrec mini­va­canţa de 1 Mai pe lito­ra­lul româ­nesc. Voi mer­ge în zona de sud, în Vama Veche, iar dumi­ni­că voi mer­ge cu fami­lia la iar­bă ver­de”, a pre­ci­zat Ţuţu­ia­nu.

C.C, replicaonline.ro, 27.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele