Cum se acordă voucherele de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat

0
2127

Ordi­nul 3560/13.04.2018 pen­tru apro­ba­rea Nor­me­lor meto­do­lo­gi­ce pri­vind acor­da­rea vou­che­re­lor de vacan­ță pen­tru unitățile/instituțiile de învă­țământ de stat, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le și alte uni­tăți din subordinea/coordonarea aces­tu­ia, pre­cum și pre­ci­zări pri­vind achi­zi­țio­na­rea vou­che­re­lor de vacanță:

sur­sa: Sin­di­cat Învă­ţământ Pre­u­ni­ver­si­tar Con­stanţa.


Man­ga­lia News, , 17.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply