CUM CONSTRUIEȘTI O ȘCOALĂ CU FONDURI EUROPENE? O soluție pentru Școala Gimnazială ”Gala Galaction” din Mangalia

0
4036

REGIO – FONDURI EUROPENE:

Axa 10 – 10.1 Investitiile in educatie, Apel deschis în Decembrie 2017, termen Iulie 2018, de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Menabit Ozghiun, consilier municipal: ”Am insistat încă din ianuarie, la Dezbaterea Publica privind Bugetul Local, să se efectueze un studiu de fezabilitate pentru a se construi o clădire de scoală pentru “Gala Galaction”. În forma actuala a bugetului local, există fonduri alocate pentru acest studiu de fezabilitate. Apelul este deschis până în iulie 2018. Nu văd primăria să miște ceva în acest sens, pierdem și trenul acesta?”

UPDATE:

BANI EUROPENI PENTRU CONSTRUIT O ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se completează şi lansează în MySMIS apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

În cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite următoarele activităţi:

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative

În această categorie sunt incluse activităţile eligibile privind construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:
……….
5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/
reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

Atât pentru categoria A, cât și pentru categoria B de activități
1. De asemenea, este eligibilă activitatea de demolare a clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, în vederea amenajării terenurilor rezultate, prin transformarea acestora în spații publice urbane (din cele eligibile mai sus, de ex. parcuri, locuri de joacă, zone pietonale etc – categoria B) și/sau pentru construirea/extinderea clădirilor publice cu funcțiile menționate la categoria A de mai sus. Cheltuielile generate de această activitate vor fi incluse în subcategoria de cheltuieli pentru amenajarea terenului (subcategoria 38).

În cadrul celor trei apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, zona ITI DD și zona SUERD, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

2.2 Perioada de depunere a proiectelor

Data lansării cererii de proiecte: 28 martie 2018
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 30 aprilie 2018, ora 12.00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 august 2018, ora 12.00;
Cele trei apeluri au aceeași perioadă de depunere a proiectelor.

În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune.


Beneficiarii apelului:
– Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale),
– Instituţiile de invaţamant superior de stat.

Se vor finanta:

-constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie – educaţionale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite)
– constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I – VIII)
– constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Zona de acţiune: Urban si rural.

Alocare financiara pentru Axa 10:
– 330,46 mil. euro (FEDR si buget de stat).

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1 – educație timpurie și învățământ obligatoriu

  • 10.1 A – Învățământ antepreșcolar și preșcolar

Ghid specific 10.1A – versiunea 02.04.2018

Ordin nr. 4437 din data de 02.04.2018

Sinteza modificarilor 10.1A

  • 10.1 B – Învățământ obligatoriu

Ordin MDRAPFE nr. 1839 din 26.01.2018

Ghid 10.1B – versiunea 26 ianuarie 2018

Ordin MDRAPFE nr. 1840 din 26 ianuarie 2018

Sinteza modificarilor 10.1B

Ordin MDRAPFE nr. 7004 – 04.12.2017

Ghid specific 10.1 B – versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2 – învățământ profesional și tehnic

Ghid specific 10.2 – versiunea 02.04.2018

Ordin nr. 4436 din data de 02.04.2018

Sinteza modificarilor

Ordin MEN NR. 5692 – 21.12.2017

Procedura_VET_4071_29_12_2017

Ordin MDRAPFE nr. 7003 – 04.12.2017

Ghid specific 10.2 – versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.3 – învățământ universitar

Ghid specific 10.3 – versiunea 27.03.2018

Ordin MDRAP nr 2548 din 27 martie 2018

Sinteza modificarilor – 29.01.2018

Ghid specific 10.3 – versiunea 24.10.2017

sursa: http://regio-adrcentru.ro/


Mangalia News, 16.04.2018 / 19.05.2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply