CONVOCATOR: 32 de puncte pe ordinea de zi a ședinței ordinare a CL Mangalia!

0
502

CL Man­ga­lia este con­vo­cat în ședin­ță ordi­na­ră, Vineri, 4 mai, la ora 12:00.

Prin­tre pro­iec­te­le de HCL ce vor fi supu­se dez­ba­te­rii con­si­li­e­ri­lor muni­ci­pali se află:

  • rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli,
  • apro­ba­rea cos­tu­lui mediu lunar de între­ți­ne­re pen­tru per­soa­ne­le insti­tu­țio­na­li­za­te în Cămi­nul pen­tru bătrâni din Man­ga­lia,
  • com­ple­ta­rea Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te pe anul în curs,
  • sta­bi­li­rea sala­ri­i­lor de bază ale per­so­na­lu­lui Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia,
  • înce­ta­rea acor­dă­rii nor­mei de hra­nă pen­tru per­so­na­lul din cadrul Direc­ți­ei Poli­ția Loca­lă,
  • Regu­la­men­tul par­că­ri­lor publi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia,
  • rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia — faza D.A.L.I, lot I,
  • pre­lu­a­rea în admi­nis­tra­re a cimi­ti­re­lor musul­ma­ne afla­te pe raza admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,
  • apro­ba­rea Pla­nu­lui de mobi­li­ta­te urba­nă dura­bi­lă pen­tru muni­ci­pi­ul Man­ga­lia etc.

Aces­ta este CONVOCATORUL ședin­ței de Vineri, 4 mai 2018:


Man­ga­lia News, 28 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele