Constănțenii și bucureștenii, cei mai periculoşi şoferi din România!

0
306

Auto­ri­ta­tea de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ră a dat publi­ci­tă­ţii o ana­li­ză pri­vind frec­venţa dau­nei şi valoa­rea medie a dau­ne­lor la poli­ţe­le RCA în fun­cţie de vâr­sta asi­gu­ra­tu­lui, pute­rea moto­ru­lui vehi­cu­lu­lui, cât şi locul înma­tri­cu­lă­rii, scrie businessmagazin.ro

Aşa­dar, cei mai peri­cu­loşi şoferi din Româ­nia sunt bucu­reş­te­nii, con­stă­nţe­nii şi ieşe­nii. Potri­vit stu­di­u­lui ASF, frec­venţa dau­nei este de 6,78% în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce cu vehi­cu­le­le înma­tri­cu­la­te în Bucu­reşti, 6,40% în cazul înma­tri­cu­lă­ri­lor în Con­stanţa şi 6,27% pen­tru Iaşi, în peri­oa­da 2013 — 2015.

În cazul Bucu­reş­ti­u­lui. una din­tre expli­ca­ţii pen­tru frec­venţa dau­nei ar putea fi tra­fi­cul mai aglo­me­rat din Capi­ta­lă. Frec­venţe­le mini­me ale dau­ne­lor s‑au întâl­nit în cazul înma­tri­cu­la­te în Har­ghi­ta cu 2,84%, Cova­s­na cu 3,15%, Sălaj cu 3,42%.

În cazul per­soa­ne­lor juri­di­ce cele mai mul­te dau­ne au fost întâl­ni­te în cazul vehi­cu­le­lor înma­tri­cul­tae în Cluj, Ilfov, Iaşi, Gala­ţi, Dolj (pes­te 11%) iar cele mai puţi­ne la cele din Călă­ra­şi, Caraş Seve­rin, Botoşani, Har­ghi­ta, Hune­doa­ra Cova­s­na, Sălaj (între 6% şi 7%).

Con­ti­nu­a­rea, în TELEGRAF Onli­ne, 10.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele