CONCURS DE IDEI: Ce titlu ați acorda unui Festival de reconstituiri istorice la Mangalia?

0
421

Clu­jul orga­ni­zea­ză ”Transyl­va­nia His­to­ry Days”, Alba Iulia are ”Fes­ti­va­lul Roman Apu­lum”, Bra­șo­vul are ”Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal de Recon­sti­tu­i­re Isto­ri­că Bra­șov”, Râș­no­vul orag­ni­zea­ză Fes­ti­va­lul Aca­de­mic de Recon­sti­tu­i­re Isto­ri­că “În nume­le tran­da­fi­ru­lui”, Tur­nu Seve­rin — ”Fes­ti­va­lul Daco-Roman Dru­be­ta”, iar Med­gi­dia, ”DAPYX. Fes­ti­va­lul de Jocuri și Recon­sti­tu­iri Isto­ri­ce”.

Numai Man­ga­lia nu exis­tă pe har­ta Fes­ti­va­lu­ri­lor de acest gen!

Man­ga­lia nu are ISTORIE? Cal­la­ti­sul, cu legen­de­le sale fabu­loa­se, nu a exis­tat și nu exis­tă, pen­tru cei care orga­ni­zea­ză eve­ni­men­te la Man­ga­lia??

Lan­săm noi astăzi un CONCURS DE IDEI pe aceas­tă temă, cu spe­ran­ța că se va putea orga­ni­za și la Man­ga­lia un ase­me­nea fes­ti­val, măcar din sezo­nul 2019!

- Ce titlu ați acor­da unui Fes­ti­val de recon­sti­tu­iri isto­ri­ce la Man­ga­lia?

Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail: [email protected] sau pe cea de Con­tact.


Man­ga­lia News, Luni, 23 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply