Calendarul evenimentelor din sezonul estival 2018, prezentat de Primăria Constanța, împreună cu operatorii economici din Constanța – Mamaia

0
7161
Booking.com

CT100.RO: Pri­mă­ria Con­stan­ța, împre­u­nă cu ope­ra­to­rii eco­no­mici din Con­stan­ța – Mama­ia, au pre­zen­tat calen­da­rul eve­ni­men­te­lor din sezo­nul esti­val 2018.

Aceas­ta este o pri­mă for­mă a calen­da­ru­lui. Mul­te alte eve­ni­men­te se vor adă­u­ga, iar noi vă vom ține la curent cu toa­te nou­tă­ți­le. Să avem o vară pli­nă de expe­rien­țe de neu­i­tat!”, au spus repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei.


N.red.MN: Pen­tru anul 2018, Con­si­li­ul Local și Pri­mă­ria Man­ga­lia au apro­bat urmă­to­rul Calen­dar de eve­ni­men­te ce vor avea loc în sezo­nul esti­val și ”extra­se­zon”: 


Man­ga­lia News, 21.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele