Atenţie, şoferi! Podul care face legătura între municipiul Mangalia şi localităţile judeţului Constanţa va intra în reabilitare

0
1857
Booking.com


Podul pe DN 39 Km+223 Man­ga­lia urmea­ză să fie rea­bi­li­tat. În acest sens, a fost soli­ci­tat acord de mediu pen­tru pro­iec­tul care urmea­ză să fie imple­men­tat de Dire­cţia Regio­na­lă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa.
 
CNAIR, prin Dire­cţia Regio­na­lă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa, a depus la Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa pro­iec­tul „Rea­li­za­re lucrări de repa­ra­ţii la pod pe DN 39 Km+223 Man­ga­lia“, în vede­rea obţi­ne­rii acor­du­lui de mediu. Infor­ma­ţi­i­le pri­vind acest pro­iect pot fi con­sul­ta­te la sedi­ul APM Con­stanţa, zil­nic, între ore­le 9.00 şi 13.00, sau la sedi­ul DRDP Con­stanţa. De ase­me­nea, cei inte­re­sa­ţi pot depu­ne even­tu­a­le sesi­zări şi suges­tii.
 
Direc­to­rul gene­ral al DRDP Con­stanţa, Mari­an Dima, a decla­rat, pen­tru coti­dia­nul ZIUA de Con­stanţa, că podul de pe DN 39 Km+223 Man­ga­lia are o lun­gi­me de 402 metri. „Lucră­ri­le pe care le vom exe­cu­ta nu vor afec­ta cir­cu­la­ţia ruti­e­ră“, a pre­ci­zat aces­ta. (sur­sa: ziuaconstanta.ro, 17.04.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele