Astăzi se întrerupe curentul electric în Mangalia, pe ”Drumul oaselor” și în cartierul de vile!

0
453

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea
Apri­lie 23, 2018 Apri­lie 29, 2018

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum
şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii
ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 23.04.2018 — 29.04.2018

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu blo­cu­ri­le OS4, OS5, OS6, OS7, P1, P2, P3, P4; stră­zi­le Bana­tu­lui, Transil­va­niei, Mara­mu­re­su­lui şi Olte­ni­ei — ȋntre­ru­pe­re tota­lă. 08:30 — 16:30.


Man­ga­lia News, 24.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply