Angajații Şantierului Naval Mangalia se declară îngrijorați de situația actuală [AUDIO]

0
1431

Anga­ja­ţii Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia sunt îngri­jo­ra­ţi de ter­gi­ver­sa­rea nego­ci­e­ri­lor pen­tru înfi­inţa­rea com­pa­niei care va admi­nis­tra şan­ti­e­rul.

În opi­nia lide­ru­lui de sin­di­cat Lau­renţiu Gobe­a­jă, moti­vul întâr­zi­e­rii l‑ar putea con­sti­tui neînţe­le­ge­ri­le pri­vind con­du­ce­rea soci­e­tă­ţii nou cre­a­te.
Potri­vit con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că, din 2 mai ar tre­bui relu­a­te nego­ci­e­ri­le sala­ri­a­le, care au tot fost amâ­na­te – a mai spus lide­rul sin­di­cal, Lau­renţiu Gobe­a­jă.

De ase­me­nea, mun­ci­to­rii mai au front de lucru doar pen­tru 2 luni.
Acum sunt la repa­ra­ţii 4 nave şi mai au lucrări pen­tru şan­ti­e­rul din Tul­cea, pen­tru care e nevo­ie de un numar redus de anga­ja­ţi.

Pe de altă par­te, pur­tă­to­rul de cuvânt al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ale­xan­dru Maco­vei­ciuc, afir­mă, că nu exis­tă pro­ble­me, dar tre­bu­ie urma­te anu­mi­te eta­pe.

În plus, spu­ne el, însă nu s‑a fina­li­zat tranza­cţia de acţiuni de la fir­ma core­ea­nă la com­pa­nia olan­de­ză: (AUDIO, pe radioconstanta.ro).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele