4 Medalii de Aur, 3 de Argint și una de Bronz, Locul II în clasamentul pe medalii, pentru luptătorii de la CS Poseidon, la Memorialul “Ioan Bărbătei”!

0
743

Sâm­bă­tă, 31 mar­tie, în sala de sport a Com­ple­xu­lui “Tomis” din stra­da Flămân­da, s‑a desfă­şu­rat cea de‑a şap­tea edi­ţie a Memo­ri­a­lu­lui „Ioan Băr­bă­tei” la lup­te libe­re. Deve­ni­tă tra­di­ţie la malul mării, com­pe­ti­ţia a adu­nat la start pes­te 130 de spor­tivi din trei ţări: Româ­nia, Gre­cia şi Ita­lia. 

Au par­ti­ci­pat clu­bu­ri­le impor­tan­te ale judeţu­lui Con­stanţa: LPS „Nico­lae Rota­ru”, CS Farul Con­stanţa, CS Posei­don Lima­nu — 2 Mai, CS Man­ga­lia, Auro­ra 23 August și CS Vic­to­ria Cum­pă­na. 

Spor­ti­vii de la CS Posei­don Lima­nu s‑au pre­zen­tat foar­te bine și au câști­gat:

4 MEDALII DE AUR:

cat. 43 kg — Grand Pier­re Meli­sa;

cat. 49 kg. Tăbîr­că Nico­le­ta;

cat. 55 kg — Cos­min Nui­că;

cat. 80 kg — Dobrin David.

3 MEDALII DE ARGINT:

cat. 46 kg — Tăbîr­că Nico­le­ta;

cat. 48 kg — Cara­cio­ba­nu Gabriel;

cat. 65 kg — Ioni­ță Răzvan

1 MEDALIE DE BRONZ:

cat. 48 kg — Cara­cio­ba­nu Miha­il

În cla­sa­men­tul pe meda­lii, Clu­bul Spor­tiv Posei­don din Lima­nu a obți­nut un bine­me­ri­tat Loc II.

Feli­ci­tări, spor­ti­vi­lor, antre­no­ri­lor Ali­na Ele­na Ivan și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, pre­cum și tutu­ror celor care spri­ji­nă CS Pose­dion Lima­nu — 2 Mai!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply