1 Mai Delicios! Festival du Bonheur – Joie de Vivre pour les Gourmands [galerie FOTO]

0
783

Fes­ti­val du Bonhe­ur este fes­ti­va­lul gas­tro­no­mic orga­ni­zat în Mama­ia Nord, care și‑a câști­gat noto­ri­e­ta­tea încă de la pri­ma edi­ție. Si anul aces­ta orga­ni­za­to­rii și-au asu­mat pro­vo­ca­rea de a crea o nouă expe­rien­ță epi­cu­ri­a­nă care va adu­na în ace­lași loc mii de iubi­tori ai mân­că­ru­ri­lor savu­roa­se.

Aflat deja la a tre­ia edi­ție, eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra pe dura­ta a 5 zile (27 apri­lie – 01 mai 2018) tot în zona Com­plex Enig­ma – Mama­ia Nord/Constanța și va da oca­zia gur­man­zi­lor să-și răsfe­țe toa­te sim­țu­ri­le, să se delec­te­ze cu o gamă lar­gă din bucă­tă­ria națio­na­lă și inter­națio­na­lă și să încer­ce cele mai noi trend-uri în mate­rie culi­na­ră.

Dar nu con­fun­dați for­ma­tul fes­ti­va­lu­lui cu unul pur gas­tro­no­mic… Veți regă­si aici, pe lân­gă cele mai apre­cia­te mân­că­ruri, muzi­că antre­nan­tă asi­gu­ra­tă de DJ autoh­toni, un bar ofer­tant și o ame­na­ja­re ine­di­tă a zonei — o oază de vege­ta­ție lân­gă malul Mării Negre, desă­vâr­și­tă oda­tă cu lăsa­rea serii de un spec­ta­cu­los pro­iect de lumini ce va con­feri magie amin­ti­ri­lor foto­gra­fi­ce.

Ast­fel, anul aces­ta pen­tru vacan­ța de 1 Mai, Fes­ti­val du Bonhe­ur reco­man­dă meni­ul urmă­to­ri­lor 40 de par­ti­ci­panți:

Are­pas Colom­bi­a­nas / Arros­ti­cini / Baz Bur­gers / Bub­ble Waffle / Bur­ger Van / Bur­ghe­ria Tru­ck / Camio­net­ta / Coț Coț pe Roți / De Gus­to Stre­et Food / Dose Cafe / Dru­n­ken Squid / Fane Cur­ca­nu’ / Fur­go­ne­ta Stre­et Che­fs / Gat­tini Pas­ta / Gour­met Stre­et Food / Gui­do on Tour / Hound Dog / Koti­ga / La Fin­ca Ali­oli / La Nu Stiu Cine / Lazy Duck / Meat Bus­ters / Miss Baker / Mrs. Lava / Naked Corn / Nori Yaki­tori / Rolls / Smo­kin’ Pig / SMKD / Smo­o­sh Smo­o­thie & Jui­ce Bar / Supa Dupa / Tai­wa­ne­se Stre­et BAO Van / The Bun / The Pas­try Tru­ck / Time In / Van­Fruct / Vani­l­la Ele­phant /  Via Gofre­ria / Vice Cre­am / Za Ger­man Wur­stWa­gen.

Peri­oa­dă:  27 apri­lie – 01 mai 2018

Pro­gram:  27 apri­lie: 16.00 pm – 04.00 am;

28 apri­lie – 01 mai: 12.00 pm – 04.00 am.

Adre­sa: Ale­ea Lamia, Com­plex Enig­ma — Mama­ia Nord, Con­stan­ța.

INTRAREA ESTE LIBERA!

Con­fir­mați-vă pre­zen­ța pe pagi­na  de soci­a­li­za­re a eve­ni­men­tu­lui, pen­tru a fi la curent cu toa­te anun­țu­ri­le Fes­ti­val du Bonhe­ur – edi­ția 1 Mai 2018.

Event Face­bo­ok.
Pagi­nă  Face­bo­ok Fes­ti­val du Bonhe­ur


Man­ga­lia News, par­te­ner media al eve­ni­men­tu­lui. 10.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele