Peste 1000 de articole vestimentare, confiscate de polițiști în Portul Constanţa Sud Agigea

0
320

Poli­ţi­ş­tii au ridi­cat 1040 de arti­co­le ves­ti­men­ta­re, sus­cep­ti­bi­le a fi  con­tra­fă­cu­te, în valoa­re de 130.000 de lei, din­tr-un con­tai­ner în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea.

La data de 13 mar­tie a.c., poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Poli­ţie Trans­por­turi Mari­ti­me, împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Biro­u­lui Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stanţa Sud Agi­gea, au veri­fi­cat, în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea, un con­tai­ner sosit din Chi­na, având ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă din Bacău.

În urma con­tro­lu­lui con­tai­ne­ru­lui, poli­ţi­ş­tii au des­co­pe­rit 800 de perechi de blu­e­jeans și 241 de blu­ze pen­tru copii, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te.

Bunu­ri­le, în valoa­re de 130.000 de lei, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În cau­ză, s‑a întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ție de măr­furi con­tra­fă­cu­te.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă, pen­tru sta­bi­li­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le. (IPJ Con­stan­ta, 14.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply