Parenting: Care sunt lucrurile care vă vor ușura viața, atât ție, cât și copilului tău?

0
780

Daca urmea­za sa devii mami­ca sau ai nas­cut de curand, tre­bu­ie sa stii ca exis­ta cate­va obiec­te care te vor aju­ta sa treci mai usor prin peri­oa­da de agi­ta­tie spe­ci­fi­ca aces­tui eve­ni­ment minu­nat. Tre­bu­ie sa te pre­ga­tes­ti sufle­tes­te pen­tru nopti nedor­mi­te, pen­tru momen­te in care vei avea bebe­lu­sul aproa­pe de tine mereu si momen­te in care iti vei dori, in pri­mul rand, linis­te. Ei bine, pen­tru aces­tea, exis­ta lucruri care vor face expe­rien­ta de proas­pa­ta mami­ca mai usoa­ra!

Uite ce tre­bu­ie sa exis­te pe lis­ta de cum­pa­ra­turi:

1.    Patut + masa de schim­bat

Masa de schim­bat te va aju­ta mai mult decat crezi: vei avea lucru­ri­le de care ai nevo­ie la un loc, de la scu­te­ce, la ser­ve­te­le ume­de, pudra si alte­le. In loc sa te plim­bi cu toa­te aces­tea prin casa, le vei avea puse si aran­ja­te spe­cial pen­tru a‑ti usu­ra trea­ba. Plus, nu vei rataci nici­o­da­ta lucru­ri­le nece­sa­re. Este bine sa ai un patut al copi­lu­lui, pen­tru ca, in felul aces­ta, vei putea sa dormi mai rela­xa­ta si sa te odih­ne­s­ti in puti­ne­le ore pe care le vei avea la dis­po­zi­tie. Pen­tru ca bebe­lu­sul sa aiba par­te de ce e mai bun, ale­ge de pe https://www.babyneeds.ro/lenjerie-patuturi/ cea mai potri­vi­ta len­je­rie pen­tru el. Vei gasi diver­se mode­le, pen­tru toa­te tipu­ri­le de patut, din mate­ri­a­le de inal­ta cali­ta­te.

2.    Lea­gan

Sti­ai ca exis­ta lea­ga­ne pen­tru inte­ri­or? Ei bine, da! Daca esti curi­oa­sa, intra pe Babyneeds.ro si vei gasi mai mul­te mode­le, toa­te adap­ta­te nevo­i­lor celui mic. Un lea­gan inte­ri­or te va aju­ta foar­te mult. Oda­ta ce copi­lul va fi des­tul de mare incat sa poa­ta inca­pea in el, il vei putea tine sub supra­ve­ghe­re in timp ce tu faci alte lucruri! Une­le din­tre aces­te mode­le sunt con­ce­pu­te atat ca lea­gan, cat si ca balansoar si pre­zin­ta optiu­ne de vibra­tii, ceea ce inseam­na ca cel mic se va putea linis­ti­ti si rela­xa in sigu­ran­ta, fara sa fie, intot­dea­u­na, nevo­ie de tine. In felul asta, vei apu­ca sa faci diver­se alte lucruri, mai ales daca nu ai par­te de aju­to­rul unei alte per­soa­ne in acel moment.

3.    Caru­cior

In afa­ra de rolul pe care aces­ta il joa­ca cand vine vor­ba de plim­bari, caru­cio­rul poa­te deve­ni, pen­tru o peri­oa­da, si patut, in cazul in care nu esti aca­sa si bebe­lu­sul vrea sa doar­ma. De ase­me­nea, daca il inveti pe cel mic sa stea tot tim­pul la tine in bra­te, cu tim­pul, va fi tot mai greu sa‑l dez­o­bis­nu­ies­ti. Iar aces­ta, usor, usor, va cres­te si va lua in gre­u­ta­te, iar pen­tru tine va deve­ni mai difi­cil de tinut. In plus, poti avea pro­ble­me de spa­te care vor dura toa­ta via­ta, din cau­za aces­tui lucru. Un caru­cior te va aju­ta sa te feres­ti de ele. Ale­ge unul cu diver­se intre­bu­in­tari, mai ales ca, in pre­zent, exis­ta o diver­si­ta­te imen­sa in acest dome­niu. Daca ai un auto­tu­rism, gaseste unul care poa­te fi trans­for­mat si in sca­un de masi­na spe­cial pen­tru bebe­lu­si.

Aces­tea sunt trei lucruri care iti vor face via­ta mai usoa­ra, ca mama, si in ace­la­si timp, vor asi­gu­ra con­for­tul si sigu­ran­ta bebe­lu­su­lui. Nu este deloc usor sa dai nas­te­re si sa cres­ti un copil, asa ca accep­ta tot aju­to­rul pe care il pri­mes­ti, fie ca este vor­ba des­pre alte per­soa­ne sau anu­mi­te obiec­te care iti usu­rea­za mun­ca. ℗.


Man­ga­lia News, 13.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply