MC BALL susține, la București, Turneul 3 pentru Faza de clasificare CN U14 M!

0
383

Echi­pa băieţi­lor de U14 susţi­ne la Bucu­reşti, înce­pând de astăzi până dumi­ni­că, ulti­mul tur­neu din faza de cla­si­fi­ca­re a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal.

Com­po­nenţa lotu­lui nos­tru este urmă­toa­rea:

Rădu­les­cu Adri­an,
Călin­ța­ru Mihai,
Călin­ța­ru Andrei,
Dobre Andrei,
Dră­ghi­ci Ser­giu, 
Cio­bă­nel Andrei,
Pitu Robert,
Călin Vlad,
Secă­rea­nu David,
Cel­ni­cu Cos­min,
Ursa­che Raul,
Con­druț Şte­fan.

Dorim sa mul­țu­mim și pe aceas­tă cale doam­nei direc­tor al Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, prof. Miha­la­che Cori­na și părinţi­lor, pen­tru sus­ți­ne­rea necon­di­țio­na­tă.
Par­te­neri ofi­ci­ali: Pro­fes­sio­nal Selec­tion RB, Hotel Rio Jupi­ter, Com­plex Alu­tus Man­ga­lia, Magen­ta Cos­me­tics Man­ga­lia.
Par­te­neri media: Man­ga­lia News, Man­ga­lia TV.

Le urăm mult suc­ces spor­ti­vi­lor noş­tri și vă mulţu­mim pen­tru că ne susţi­neţi şi sun­teţi ală­tu­ri de noi! (Antre­nor Mugu­rel Lepă­da­tu).


Man­ga­lia News, Vineri, 9 mar­tie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele