Duminică se va desfăşura, la Constanţa, Campionatul Naţional de Kung-Fu, la proba de „Sanda Light-Fighting”

0
377

FEDERATIA ROMANA DE ARTE MARTIALE DE CONTACT și CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRACONSTANTA, organizează

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE KUNG-FU, PROBA DESANDA LIGHT-FIGHTING

Dumi­ni­că 25.03.2018 la Com­ple­xul Spor­tiv „Tomis” din Con­stanţa, str. Flă­mîn­da, nr.11, se va desfă­şu­ra Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, la pro­ba de „San­da Light-Figh­ting”, edi­ţia 2018, pen­tru copii, cadeţi, juni­ori, seni­ori şi veterani.

Pro­ba de „San­da Light-Figh­ting” este una din­tre cele mai de suc­ces pro­be spor­ti­ve din Kung-Fu, care atra­ge mulţi prac­ti­canţi, deo­a­re­ce este o pro­ba de lup­tă cu con­tact uşor, care nu pune în peri­col sportivii.

Cate­go­ri­i­le de vîr­stă sînt: copii: 4–5 ani, 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani, 12–13 ani, cadeţi 14–15 ani, juni­ori 16–17 ani, seni­ori 18–34 ani, vete­rani +35 ani,  la femi­nin şi masculin.

La cam­pi­o­nat vor par­ti­ci­pa spor­tivi din clu­bu­ri­le spor­ti­ve mem­bre la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact. S‑au înscris 90 de spor­tivi, 32 de fete şi 58 de băieţi, din 9 clu­buri sportive.

Pro­gra­mul cam­pi­o­na­tu­lui este următorul:
‑10.00–10.15: Des­chi­de­rea oficială.
‑10.15–14.00: Meciuri la supra­fa­ţa A: seni­ori, tine­ret şi juni­ori. Meciuri la supra­fa­ţa B: copii 4–5 ani, 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani.
‑14.00–14.30: Pau­za de masă.
‑14.30–16.00: Meciuri la supra­fa­ţa A: cadeţi. Meciuri la supra­fa­ţa B: mini­ca­deţi 12–13 ani.
‑16.00–16.30: Fes­ti­vi­ta­tea de premiere.
‑16.30: Închi­de­rea campionatului.

Cam­pi­o­na­tul se desfă­şoa­ră cu spri­ji­nul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret şi Sport Con­stanţa, direc­tor Mari­a­na Solo­mon şi a per­so­na­lu­lui de la Com­ple­xul „Tomis”.

Intra­rea la sala Tomis este liberă!

Vă aştep­tăm!

PREŞEDINTE

C.S. „MAREA NEAGRĂ”,

ŞEF LUC. DR. IORDĂNOAIA FLORIN.


Man­ga­lia News, 22.03.2018


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply