Valentin Vrabie şi‑a dat DEMISIA din ALDE!

0
545

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, Valen­tin Vra­bie, şi‑a dat demi­sia din ALDE.

Nu e ceea ce mi-am ima­gi­nat că va fi. Era timp pier­dut, fără avan­ta­je. Nu obţi­neam nici un avan­taj pen­tru comu­ni­ta­te”, a spus Vra­bie. “Am intrat într-un un par­tid mic, cu oameni foar­te mici, care nu au dorit să cre­as­că. M‑am sătu­rat să fiu într-un par­tid care e slu­ga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oame­nii”, a mai comen­tat edi­lul. Con­form aces­tu­ia, el nu îşi va pier­de man­da­tul, pen­tru că a can­di­dat inde­pen­dent, iar ulte­ri­or s‑a înscris în ALDE:

Rămân inde­pen­dent acum, dar pot să mă înscriu când vreau, în fie­ca­re zi, în alt par­tid, fără să îmi pierd man­da­tul”.

De pre­ci­zat că demi­sia aces­tu­ia a fost înre­gis­tra­tă azi, 2 febru­a­rie, după ce, pe data de 31 ianu­a­rie, la cen­tru s‑a decis ca pri­ma­rul Med­gi­di­ei să fie înlo­cu­it din fun­cţia de vice­preşe­din­te în cadrul Biro­u­lui Teri­to­ri­al al ALDE Con­stanţa. O deci­zie care, după cum se poa­te obser­va, nu a con­ve­nit edi­lu­lui.

A.C, replicaonline.ro, 02.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply