TOATE ȘCOLILE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA, ÎNCHISE LUNI

0
2684

În urma ședin­ței de la Pre­fec­tu­ra Con­stan­ța, de dumi­ni­că, 25 febru­a­rie a.c., a fos insti­tu­it Coman­damen­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță. Codul por­to­ca­liu care intră în aceas­tă noap­te în vigoa­re a dus la lua­rea deci­zi­ei de a sus­pen­da cur­su­ri­le pen­tru învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar în toa­te șco­li­le din jude­țul Con­stan­ța.

Tot­o­da­tă, s‑a decis sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar din jude­țul Con­stan­ța, pen­tru ziua de luni, 26.02.2018. Tot în cur­sul zilei de luni, în urma ana­li­ză­rii situ­a­ți­ei ope­ra­ti­ve exis­ten­te la nive­lul jude­țu­lui, se va hota­rî nece­si­ta­tea pre­lun­gi­rii sus­pen­dă­rii și pen­tru zile­le urmă­toa­re”, au anun­țat repre­zen­tan­ții Pre­fec­tu­rii Con­stan­ța.

C.C., replicaonline.ro, 25.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply