ȘUBEREK CUM NUMAI ÎN DOBROGEA SE FACE!

0
4749

Con­stan­ța Gas­tro­no­mi­că: Cei mai mulţi din­tre noi, pro­ba­bil că aso­ci­a­ză șube­rek-ul cu vacanţe­le la mare, întru­cât este o plă­cin­tă tra­di­ţio­na­lă tătă­reas­că, îi este aso­ci­a­tă şi ori­gi­nea tur­ceas­că. În Româ­nia, este pre­pa­ra­tă în spe­cial de comu­ni­tă­ţi­le de tătari şi turci sta­bi­li­te în zona Dobro­gei.

Alu­a­tul este făcut cu o foa­ie sim­plă de alu­at, frămân­ta­tă manu­al şi umplu­tă cu brân­ză sau car­ne (de vită ori oaie). Se spu­ne că în timp ce frămân­tă alu­a­tul, feme­i­le tăta­re fre­do­nea­ză cân­te­ce de dra­gos­te pen­tru soţul lor, pen­tru a ieşi mai bună plă­cin­ta.

La umplu­tu­ra cu car­ne se pune mul­tă cea­pă pen­tru gust intens şi con­di­men­te. Foa­ia se întin­de în mod tra­di­ţio­nal cu o ver­gea mai scur­tă decât cea pen­tru alu­a­turi nor­ma­le, semn că sube­rek-ul este atât de popu­lar încât tăta­rii îi dedi­că o uneal­tă spe­cia­lă. În peri­oa­da Rama­da­nu­lui, aces­te plă­cin­te sunt foar­te popu­la­re, mai ales cele cu car­ne.

TIMPI DE PREPARARE:

Timp de gati­re: 15 min.
Gata in: 15 min.

INGREDIENTE:

  • piper
  • unt topit
  • 2 oua, plus un gal­be­nus
  • 100 g cas­ca­val ras
  • 400 g branza feta
  • 1 lega­tu­ra patru­n­jel
  • 1 pachet foi de pla­cin­ta
  • un pic de lap­te.

MOD DE PREPARARE:

De când n‑ai mai mân­cat șube­rek? Dar de când n‑ai mai mân­cat un șube­rek bun, așa cum se face în Dobro­gea? Vezi rețe­ta ori­gi­na­lă pen­tru șube­rek cu brân­ză:

1. Într-un vas se fărâ­mi­ţea­ză brân­za, se ada­u­gă pătru­n­jel tocat mărunt, caş­ca­val şi cele două ouă bătu­te cu piper.
2. Din câte două foi de alu­at, se decu­pea­ză cer­curi care se ung cu unt topit între ele şi se supra­pun, apoi se ung cu unt topit în par­tea în care va veni umplu­tu­ra.
3. Se pune umplu­tu­ra de brân­ză pe o jumă­ta­te de cerc, cu cea­lal­tă jumă­ta­te se aco­pe­ră, şi mar­gi­ni­le se pli­sea­ză, pen­tru ca brân­za să nu cur­gă.
4. Se aşa­ză în tava de copt, se ung cu găl­be­nu­şul ames­te­cat cu un pic de lap­te şi se dau la cup­tor 15 minu­te, până devin aurii.

Sur­sa: facebook.com/constantagastronomica


Man­ga­lia News, Joi, 1 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele