Spectacol pe cer! NASA ne oferă zilnic, câte o imagine specială: Astronomy Picture of the Day

0
598

Spec­ta­col pe cer! NASA ne ofe­ră zil­nic, câte o ima­gi­ne spe­cia­lă:

În foto: Nebu­loa­sa Helix NGC 7293, supra­nu­mi­tă și ”Ochiul lui Dum­ne­zeu”, este o nebu­loa­să pla­ne­ta­ră mare (PN) situ­a­tă în con­ste­la­ția Văr­să­tor, la o dis­tan­ță de cca. 700 ani-lumi­nă de Ter­ra. Pe Astro­no­my Pic­tu­re of the Dayputeți vizio­na ima­gi­ni­le selec­ta­te zil­nic de NASA, pen­tru iubi­to­rii Astro­no­mi­ei.

Și iată o ase­mă­na­re izbi­toa­re: Cum se vede struc­tu­ra ochiu­lui ome­nesc, la o rezo­lu­ție mai mare de 33.000 mega­pi­xeli! Cât de ase­mă­nă­toa­re este cu gigan­ti­ca Nebu­loa­să Helix:

 (sur­sa: ophthalmologists.wordpress.com).


#Man­ga­lia News, 10.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply