Scenariu de ultimă oră şi aproape sigur ca realizare: Statul român doreşte să deţină 51% dintre acţiunile şantierului, iar partenerii olandezi de la Damen, 49%!

1
3400

Edi­tia de Sud: Repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei ne-au decla­rat că în ulti­ma peri­oa­dă au tot exis­tat nego­ci­eri cu olan­de­zii de la Damen, dis­cu­ţii care se poar­tă intens şi zile­le aces­tea pe tema pre­luă­rii pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni de 51% deţi­nut de DSME
Sur­se din cadrul minis­te­ru­lui ne-au dez­vă­lu­it fap­tul că dis­cu­ţi­i­le sunt însă cana­li­za­te către intenţia sta­tu­lui român de a avea de acum îna­in­te rol de acţio­nar majo­ri­tar, nu mino­ri­tar cum a fost în ulti­mii 20 de ani. 
Ast­fel, se fac demer­suri ast­fel ca par­te­ne­ri­a­tul cu olan­de­zii de la Damen, care deţin Şan­ti­e­rul Naval Gala­ţi, să se para­fe­ze în scurt timp, numai că aceş­tia vor intra în pose­sia a 49% din­tre acţiuni. Acest lucru înseam­nă că Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia va avea preşe­din­te român, iar vice­preşe­din­te, olan­dez. 
Deci­zia tre­bu­ie lua­tă până la data de 7 mar­tie, deo­a­re­ce după data de 8 mar­tie, DSME va avea liber­ta­tea să vân­dă cui doreş­te, caz în care sta­tul român nu va mai avea şan­sa de a deve­ni majo­ri­tar. (editiadesud.ro, 15.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply