NU IEȘIȚI DIN CASE, DACĂ NU AVEȚI URGENȚE! Un CICLON va aduce precipitații abundente și vânt puternic în tot județul Constanța!

0
6796

 

🔴 ATENTIE!

Con­form Repor­ter Nept­un Tv, ince­pand cu pri­me­le ore ale dimi­ne­tii, jude­tul Con­stan­ta este lovit de un ciclon ce adu­ce pre­ci­pi­ta­tii abu­n­den­te si vant puter­nic, cu pre­ca­de­re chiar pe sudul jude­tu­lui.

NU IESITI DIN CASE, DACA NU AVETI URGENTE!

Pe timp de viscol se lucrea­za pen­tru a men­ti­ne cir­cu­la­tia (atat cat se poa­te), in spe­cial pen­tru cazuri urgen­te, dar nu numai. Ori­ce am face, visco­lul aco­pe­ra in spa­te­le uti­la­je­lor si nu se va cir­cu­la ca vara !!!

Sun­tem in teren ince­pand cu ora 03:30, cu 6 bul­do­ex­ca­va­toa­re, 1 tele­lift cu cupa, 1 fre­za (zona IAS), 3 sara­ri­te cu lame (nu impras­ti­em mate­ri­al anti­de­ra­pant momen­tan, il aco­pe­ra zapa­da visco­li­ta si ar fi ine­fi­cient, excep­tie fac zone­le cu pan­ta si cai­le de acces catre spi­tal, poli­tie, jan­dar­me­rie, unde incer­cam totu­si sa impras­ti­em si mate­ri­al) si 6 auto­com­pac­toa­re cu lame!

Uti­la­je­le sunt impar­ti­te pe toa­te zone­le ora­su­lui, dar va rog sa inte­le­geti ca este fizic impo­si­bil sa ajun­ga “in 5 minu­te” pes­te tot.

Repet, NU IESITI DACA NU ESTE URGENTA, mai bine ne doje­ni­ti pe noi, dar sun­teti in sigu­ran­ta aca­sa, decat sa rama­neti inza­pe­zi­ti pe unde­va!

Va asi­gur de toa­ta buna­vo­in­ta noas­tra si de fap­tul ca uti­la­je­le Pola­ri­su­lui sunt in teren, incer­cand sa men­ti­na posi­bi­li­ta­tea de a se cir­cu­la pe toa­te stra­zi­le din muni­ci­piu !

Va mul­tu­mesc pen­tru inte­le­ge­re !

Flo­rin Jia­nu, Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, Mier­curi, 28.02.2018.


[sub­scri­be-by-ema­il-form autopt=“true”]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele