Meseriile care aduc MII DE EURO LUNAR celor care nu au nici bacalaureatul

0
713

Deşi în Româ­nia per­sis­tă des­tul de mult pre­con­ce­pţia con­form căre­ia “cine are car­te, are par­te”, spe­cia­li­ş­tii HR demon­strea­ză că, în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, mese­ri­i­le fără stu­dii supe­ri­oa­re se află în topul sala­ri­i­lor din România.

Sala­rii de pes­te 1000 euro pe luna se gasesc in Roma­nia, chiar daca stu­di­i­le nu sunt nece­sa­re pen­tru mese­ri­i­le pres­ta­te pen­tru aces­te sala­rii. Spre exem­plu, in urma unui curs de cali­fi­ca­re si a unei eta­pe de trai­ning spe­cia­li­zat, puteti deve­ni fara excep­tie con­tro­lor de tra­fic aeri­an. Pen­tru aceas­ta mese­rie nu va fi nevo­ie sa aveti baca­la­u­re­a­tul. Insa, totu­si, lice­ul va tre­bui sa fie absolvit.

Va meri­ta insa efor­tul fara nicio dis­cu­tie, deo­a­re­ce sala­ri­ul unui ast­fel de con­tro­lor poa­te ajun­ge la 5.000 euro pe luna. Si dis­cu­tam des­pre sala­ri­ul net. De ase­me­nea, nu tre­bu­ie sa zbu­rati zil­nic si sa lucrati in con­di­tii de risc pen­tru a cas­ti­ga un sala­riu de 800 — 1000 euro net lunar. Un sudor spe­cia­li­zat in argon poa­te cas­ti­ga fara mari pro­ble­me acest salariu.

Un medic rezi­dent, cu 6 ani de facul­ta­te + anii petre­cuti in rezi­den­ti­at poa­te lua lunar un sala­riu de 2000 de lei. Insa la intra­rea in rezi­den­ti­at, mai ales intr-un oras mic, sala­ri­ul medi­cu­lui va fi de cele mai mul­te ori cel minim pe economie.

In ace­la­si oras, in urma unui sim­plu curs de cali­fi­ca­re ca mani­chiu­rist-pedi­chiu­rist, o mani­chiu­ris­ta poa­te cas­ti­ga chiar si pana la 2500, 3000 de lei. Iar intr-un oras mare, acest sala­riu poa­te cres­te. Pe lan­ga sala­ri­ul net insa, mani­chiu­ris­ta poa­te bene­fi­cia de tot felul de boni­fi­ca­tii care se ada­u­ga la suma totala.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply