INTERLOVE — Mare petrecere mare, la 360 Lounge Turquoise Hotel!

0
666

Clu­bul Inte­ract Man­ga­lia a pre­gă­tit o super petre­ce­re, care va avea loc vineri, 16 febru­a­rie, la 360 Loun­ge Turqu­o­i­se Hotel, în Venus, de la ora 21:00. Aceas­tă petre­ce­re este dedi­ca­tă zilei Îndră­gos­ti­ți­lor, Valen­ti­ne’s Day, ziua iubi­rii, pasiu­nii, afec­țiu­nii.

Vom orga­ni­za, în cadrul petre­ce­rii, un con­curs ce va fi câști­gat de un cuplu, pri­mind titlul de “Cuplul Anu­lui”. De ase­me­nea, nu vor lip­si pre­mii sur­piză.

Dona­ția mini­mă este 25 lei; fiind un eve­ni­ment cari­ta­bil, banii vor fi inves­tiți pen­tru 30 de copii, din sate­le Amza­cea, res­pec­tiv Scă­ri­șo­rea­nu.

Pen­tru achi­zi­țio­na­rea bră­ță­ri­lor din timp sau pen­tru mai mul­te deta­lii, con­tac­tați-ne la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:

* Bădu­la Dia­na: 0730 038 180
* Meleș­ca­nu Bian­ca: 0746 177 191
* Ungu­ri­a­nu Gabrie­la: 0747 450 710.

SPONSORI:

* Res­ta­u­rant “Lavrion”
* Hotel Cor­sa
* “La Pirați”.

Vă aștep­tăm cu bra­țe­le des­chi­se!


Man­ga­lia News, 15.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele