INFOTRAFIC: Autostrada Soarelui închisă, trenuri anulate… Iarna, sigur, nu‑i ca vara!

0
604

INFOTRAFIC: SITUAŢIA TRAFICULUI LA ORA 11.30. Data: 28 Febru­a­rie 2018.

Cen­trul Info­tra­fic al Poli­ţi­ei Româ­ne infor­mea­ză că la ora 11:30, la nive­lul ţării exis­tă urmă­toa­re­le dru­muri cu cir­cu­la­ţia opri­tă sau res­tri­cţio­na­tă:

A. TRAFICUL RUTIER:

Autos­trăzi: 2

- A2 Bucu­reşti – Con­stanţa;

- A4 Ovi­diu – Agi­gea.

Dru­muri națio­na­le: 23

Jude­țul Buzău‑2

DN 2C Buzău –Pogoa­ne­le- Slo­bo­zia

DN 2B Buzău – Urzi­ceni.

Jude­țul Con­stanţa – 6

- DN 3 Bră­neşti – Con­stanţa şi Bră­neşti — Islaz;

- DN 22 Ovi­diu – Baia şi Ram­ni­cu Sărat – Brăi­la şi Tul­cea –Ovi­diu.

-DN22A Hârşo­va – Cata­loi;

-DN2A Ovi­diu –Hârşo­va;

-DN3C Con­stanţa – Ovi­diu;

-DN22C Tul­cea- Hârşo­va şi Cer­na­vo­dă — Mur­fa­tlar.

Dru­muri națio­na­le:

Jude­țul Con­stanţa – 5

- DJ 225, pe tron­soa­ne­le Sara­iu – Pan­te­li­mon şi Mir­cea Vodă – DN22;

- DJ 228A, pe tron­so­nul Nazar­cea – Ovi­diu;

- DJ 391, pe tron­so­nul Movi­la Ver­de – Cer­che­zu;

- DJ 391A, pe tron­so­nul Bănea­sa – Viro­a­ga;

- DJ 392, pe tron­so­nul Movi­la Ver­de – Plo­peni.

Dru­muri naţio­na­le cu res­tric­ții de tonaj

- DN 3 Bănea­sa – Mur­fa­tlar, Bră­neşti – Ilea­na şi Leh­liu Gară – Ostrov;

- DN 3A Dra­j­na – Feteşti;

-DN5 Giur­giu – Bucu­reşti;

-DN2A Slo­bo­o­zia — Urzi­ceni;

-DN21-tron­son Brai­la-Insu­ra­tei

- DN 22  Smâr­dan Baia şi Baia – Ovi­diu;

- DN 22D  Măcin – Horia şi Horia – 2 can­toa­ne;

- DN 22E Gar­van – I. C. Bră­ti­a­nu;

-DN 38 Con­stanţa — Negru Vodă;

- DN 22F Izvoa­re­le – Nal­bant.

B. TRAFICUL FEROVIAR: 84 tre­nuri anu­la­te

Din cau­za vre­mii nefa­vo­ra­bi­le, pe raza SRPT Con­stanţa, au fost anu­la­te 47 de tre­nuri;

Din cau­za vre­mii nefa­vo­ra­bi­le, pe raza SRPT Crai­o­va au fost anu­la­te 17 de tre­nuri;

Din cau­za vre­mii nefa­vo­ra­bi­le, pe raza SRPT Bucu­reşti au fost anu­la­te 10 tre­nuri;

Din cau­za vre­mii nefa­vo­ra­bi­le, pe raza SRPT Gala­ţi au fost anu­la­te 10 tre­nuri.

C. TRAFICUL AERIAN: 3 cur­se aerie­ne anu­la­te.

Pe raza SRPT Crai­o­va au fost anu­la­te 2 cur­se aerie­ne.

Pe raza SRPT Bra­şov a fost anu­la­tă o cur­să aeri­a­nă.

D. TRAFICUL NAVAL:

În pre­zent sunt închi­se toa­te cele patru por­turi mari­ti­me de la Marea Nea­gră, Con­stanţa Nord, Con­stanţa Sud Agi­gea, Midia şi Man­ga­lia, în judeţul Con­stanţa, iar în judeţul Tul­cea rămâ­ne închi­să Bara Suli­na. De ase­me­nea, rămân închi­se, din cau­za vân­tu­lui puter­nic, punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei cu bacul Tur­nu Măgu­re­le – Niko­pol şi Zim­ni­cea – Svish­tov.

Mai mult, aici.


[sub­scri­be-by-ema­il-form]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply