Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, a trimis Guvernului o ofertă pentru Șantierul din Mangalia, a cărui vânzare către olandezii de la Damen a fost blocată

0
1960

Gru­pul ita­li­an Fin­can­ti­eri, prin­tre cei mai mari con­struc­tori de nave din lume, cu afa­ceri anu­a­le de pes­te 4 mili­ar­de euro, care con­tro­lea­ză și gru­pul nor­ve­gian Vard, pro­pri­e­ta­rul șan­ti­e­re­lor nava­le din Tul­cea și Brăi­la, a tri­mis Guver­nu­lui român o ofer­tă de mana­ge­ment ope­ra­țio­nal al Șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia și, ulte­ri­or, de cum­pă­ra­re a 49% din acțiu­ni­le aces­tu­ia.

Recent, Guver­nul de la Bucu­rești a anun­țat că blo­chea­ză tranzac­ția prin care olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds cum­pă­rau de la Daewoo pache­tul majo­ri­tar al Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, ast­fel încât sta­tul să rede­vi­nă uni­cul pro­pri­e­tar.

Citeș­te mai mult pe profit.ro

 


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele