Fundația culturală HESPERUS ne invită la Colocviul “POEZIE, ISTORIE, LATINITATE

0
437

Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS orga­ni­zea­ză Marți, 20 febru­a­rie, ora 17:00, in Sala AUDITORIUM a Bibli­o­te­cii Metro­po­li­ta­ne Miha­il Sado­vea­nu din Bucu­res­ti, la Coloc­vi­ul POEZIE, ISTORIE, LATINITATE”. 

• Se va pre­zen­ta teza de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”, a prof. dr. Ioan Iacob,

“Basa­ra­bia sub cerul Roma­niei” (dr. ec. Gre­ta Popa),

“1918 in viziu­nea unui par­ti­ci­pant din Tara Padu­re­ni­lor” (Cer­ce­tă­tor Rusa­lin Ișfă­noni),

“Des­pre o vii­toa­re expo­zi­ție dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri” (dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță),

“Un mare etno­log român în Ger­ma­nia: Ion Taloș — voca­ție ști­in­ți­fi­că și des­tin” (prof. dr. Cori­na Popes­cu).

Invi­tati: Prof. dr. Ghe­or­ghi­ță Cio­cioi și isto­ri­cul Horia Nes­to­res­cu-Băl­cești.

Invi­tat spe­cial: Mas­te­rand Hen­ry Bejar (Argen­ti­na).


Man­ga­lia News, Luni, 19.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply