Echipele Polaris acționează pe străzi, însă viscolul care spulberă zăpada le dă peste cap intervențiile!

0
221

Codul por­to­ca­liu de ger și viscol își face din plin pre­zen­ța, așa cum au anun­țat din timp mete­o­ro­lo­gii. Toc­mai de ace­ea, echi­pe­le for­mei Pola­ris acțio­nea­ză pe dru­mu­ri­le din Man­ga­lia încă de la pri­me­le ore ale dimi­ne­ții.

Direc­to­rul punc­tu­lui de lucru Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu a decla­rat pen­tru ”Edi­ția de Sud„ că în con­ti­nu­a­re se acțio­nea­ză cu 3 uti­la­je care împrăș­tie mate­ri­al anti­de­ra­pant, dota­te cu lamă, 6 auto­com­pac­toa­re tot cu lamă și două bul­do­ex­ca­va­toa­re repar­ti­za­te în zone­le ANL, Dobro­gea 2, res­pec­tiv IAS, Fru­vi­i­leg, Zoo­teh­nie.

”Pen­tru eli­be­ra­rea tro­tu­a­re­lor de zăpa­dă, avem mai mul­te echi­pe de mun­ci­tori dotați cu lopeți, mături, sare, nisip. De ase­me­nea, tot pen­tru tro­tu­a­re acțio­năm cu două uti­la­je de mici dimen­siuni cu lame. Din păca­te, mun­ca ne este îngre­u­na­tă de viscol, ast­fel că la câte­va minu­te după ce înde­păr­tăm zăpa­da de pe caro­sa­bil, vân­tul o spul­be­ră și o așter­ne la loc, dând impre­sia că nu s‑a inter­ve­nit deloc. Codul por­to­ca­liu de viscol va dura până mâi­ne sea­ră la ora 20.00, iar codul por­to­ca­liu de ger va expi­ra la data de 1 mar­tie, ora 10.00. În tot acest inter­val, vom fi pre­zenți per­ma­nent pe străzi, ast­fel să se cir­cu­le în con­di­ții cât mai bune, având în vede­re vre­mea nefa­vo­ra­bi­lă cu care ne con­frun­tăm”, a decla­rat direc­to­rul Pola­ris Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu. (editiadesud.ro, 26.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele