DOCUMENT Lista neregulilor pentru care firmele nu vor mai fi amendate imediat de inspectori, a fost semnificativ redusă

0
516

Lis­ta nere­gu­li­lor pen­tru care fir­me­le nu vor mai fi amen­da­te ime­di­at de inspec­tori, ci vor avea la dis­po­zi­ție o peri­oa­dă de 90 de zile pen­tru a rezol­va pro­ble­me­le a fost sem­ni­fi­ca­tiv redu­să, la doar 70 de fap­te, de la pes­te 300 în vari­an­ta ini­ția­lă.

Profit.ro a anun­țat din toam­nă inten­ția Pute­rii de a limi­ta lis­ta nere­gu­li­lor. Pro­iec­tul de lege acor­dă unei fir­me un răgaz de 90 de zile pen­tru reme­di­e­rea situ­a­ți­ei, în cazul în care inspec­to­rii Fis­cu­lui des­co­pe­ră nere­guli, îna­in­te să fie amen­da­tă.

Citeș­te mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply