Daniel Zamfir, ”executat” de colegii de partid, după scandalul cu Ludovic Orban

0
369

Sena­to­rul libe­ral Daniel Zam­fir a fost schim­bat de PNL de la con­du­ce­rea Comi­si­ei eco­no­mi­ce a Sena­tu­lui. În locul său a fost votat Flo­rin Cîțu.

Infor­ma­ția a venit pri­ma dată pe sur­se de la avo­ca­tul Ghe­or­ghe Pipe­rea, iar astăzi a venit și con­fir­ma­rea ofi­ci­a­lă, oda­tă cu votul pen­tru noua sesiu­ne par­la­men­ta­ră.

Daniel Zam­fir a fost acu­zat de Ludo­vic Orban, pre­șe­din­te­le PNL, că ”devi­a­ză” de la poli­ti­ca par­ti­du­lui, fiind adu­să în dis­cu­ție chiar o posi­bi­lă exclu­de­re a sa din par­tid.

Sena­to­rul libe­ral a scris, mier­curi, pe pagi­na sa de Face­bo­ok, adresân­du-se preşe­din­te­lui PNL Ludo­vic Orban:

După ce, în mod ruşi­nos, ai fugit de un răs­puns când te-am între­bat care sunt acte­le de «devi­a­ţi­o­nism» pe care le-am comis în acti­vi­ta­tea mea la Comi­sia Eco­no­mi­că, ai înce­put să înroşeşti tele­foa­ne­le să le ceri cole­gi­lor din Senat să mă schim­be de la Comi­sie. Ştiu. Te dera­jea­ză tare că îmi văd de trea­bă aco­lo. Te deran­jea­ză şi că deran­jez inte­re­se. Te deran­jea­ză că apăr cetă­ţe­nii de abu­zu­ri­le băn­ci­lor, IFN-uri­lor şi ale recu­pe­ra­to­ri­lor? Sau că cer cu obs­ti­nenţă ca «băieţii deş­te­pţi» să plă­teas­că rede­venţe­le cuve­ni­te Sta­tu­lui?”. (sur­sa: antena3.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply