Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu: ‘Este inadmisibil ca o călătorie din Mangalia spre satul 2 Mai sau Vama Veche să coste la fel de mult ca și un drum de la Mangalia la Constanța!’

1
9577

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu se impli­că activ în rezol­va­rea pro­ble­me­lor lega­te de majo­ra­rea tari­fe­lor pen­tru trans­por­tul per­soa­ne­lor pe raza comu­nei.

Ca urma­re a anun­tu­lui de scum­pi­re a bile­te­lor de cala­to­rie intre ora­sul Man­ga­lia si loca­li­ta­ti­le comu­nei Lima­nu, auto­ri­ta­ti­le loca­le din Lima­nu au soli­ci­tat spri­ji­nul con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ta (CJC).

Mari­us Horia Tutu­ia­nu, pre­se­din­te­le CJC, va dema­ra, ince­pand de luni, 12.02.2018, o ana­li­za pri­vind oport­u­ni­ta­tea si lega­li­ta­tea majo­ra­rii tari­fe­lor de cala­to­rie, in con­tex­tul in care  ope­ra­to­rul de trans­port auto­ri­zat a anun­tat scum­pi­rea bile­te­lor fara a soli­ci­ta acor­dul Con­si­li­u­lui Jude­tean. De ase­me­nea, in peri­oa­da urma­toa­re, echi­pe­le de con­trol ale CJC vor moni­to­ri­za aceas­ta ruta, ast­fel incat trans­por­tul pasa­ge­ri­lor sa se des­fa­soa­re con­form legi­sla­ti­ei in vigoa­re.

Este inad­mi­si­bil ca o cala­to­rie din Man­ga­lia spre satul 2 Mai sau Vama Veche sa cos­te la fel de mult ca si un drum de la Man­ga­lia spre Con­stan­ta. Sunt sute de oameni care depind de exis­ten­ta unui mij­loc de trans­port public intre loca­li­ta­ti­le comu­nei Lima­nu si ora­sul Man­ga­lia.

Tari­fe­le prac­ti­ca­te de trans­por­ta­to­rul care deti­ne licen­ta sunt foar­te mari, iar oame­nii nu pot plati aces­te sume in mod con­stant  pen­tru a se duce la ser­vi­ciu sau pen­tru a se intoar­ce aca­sa.

Am dis­cu­tat cu con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ta si am toa­ta incre­de­rea ca sap­ta­ma­na vii­toa­re se vor modi­fi­ca tari­fe­le, in raport cu rata supor­ta­bi­li­ta­tii cos­tu­ri­lor pen­tru uti­li­za­to­rii din zona”, a decla­rat Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Ope­ra­to­rul de trans­port auto­ri­zat sa efec­tu­e­ze cur­se regu­la­te pe raza comu­nei Lima­nu este SC Nor­dia­na NIS SRL.


#Man­ga­lia News, 10.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ce sa‑i faci!? S‑a vrut pri­va­ti­za­re! Acum o au si cei care si-au dorit‑o si cei care nu au vazut‑o cu ochi buni. Faceti ceva, ca trans­por­tul de per­soa­ne sau trans­por­tul în comun sa fie asi­gu­rat si de stat, de pri­ma­rii sa zicem ! Ar fi bine si mai corect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele