Bunuri de patrimoniu distruse, într-un sit arheologic de la Cerchezu

0
1062

Bănu­iți de comi­te­rea unor infrac­țiuni de dis­tru­ge­re a unor bunuri care fac par­te din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral și ten­ta­ti­vă de furt cali­fi­cat, iden­ti­fi­cați de poli­țiș­tii con­stăn­țeni.

La data de 17 febru­a­rie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le au depis­tat doi băr­bați, de 47, res­pec­tiv 60 de ani, din loca­li­ta­tea Cer­che­zu, jude­țul Con­stan­ța, care ar fi efec­tu­at săpă­turi într‑o zonă cu poten­ți­al arhe­o­lo­gic repe­rat, din loca­li­ta­te, unde au găsit trei vase de pro­vi­zii, de lut, datând cu apro­xi­ma­ție din seco­lul III-IV d.H., sus­cep­ti­bi­le a face par­te din Patri­mo­ni­ul Cul­tu­ral Națio­nal.

Con­form opi­ni­ei pre­li­mi­na­re a exper­ți­lor, bunu­ri­le au fost esti­ma­te la o valoa­rea de pes­te 3000 de euro, aces­tea urmând a fi eva­lu­a­te după ce vor fi scoa­se inte­gral din situl arhe­o­lo­gic.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosar penal, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de dis­tru­ge­re a unor bunuri care fac par­te din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral, ten­ta­ti­vă de furt cali­fi­cat și efec­tu­a­rea ori­că­ror lucrări care pot afec­ta situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce.

Cam așa ara­tă un vas întreg, la fel ca și cele des­co­pe­ri­te la Cer­che­zu!


Man­ga­lia News, 19.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele