Alexandra Cucu, Replica de Constanța:
La mulți ani, Mangalia News, rămâi fresh și în interesul cetățenilor!

0
1093

Avem un țel comun: să infor­măm și să con­tu­răm opi­nii, să adu­cem la lumi­nă lucruri pe care alții ar vrea să le țină ascun­se. Lup­tăm împo­tri­va igno­ran­ței și nepă­să­rii.

Man­ga­lia e mai deș­teap­tă și mai fru­moa­să, cu cât exis­tă mai mul­te sur­se de infor­ma­ție neal­te­ra­te de inte­re­se mes­chi­ne.

La mulți ani, Man­ga­lia News, rămâi fresh și în inte­re­sul cetă­țe­ni­lor!

Sem­nat: Ale­xan­dra Cucu, direc­tor zia­rul Repli­ca de Con­stan­ța și blo­gger oca­zio­nal. 😉


Man­ga­lia News, Luni, 26.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply