ALERTĂ — Meteorologii prelungesc avertizarea pentru valul de ger: temperaturi de Polul Nord în România!

0
729

Mete­o­ro­lo­gii iau în cal­cul posi­bi­li­ta­tea extin­de­rii aver­ti­ză­rii de frig pen­tru toa­tă ţara, având în vede­re că valul de frig se va menţi­ne, iar tem­pe­ra­tu­ri­le vor cobo­rî până la ‑22 de gra­de Cel­si­us în dimi­nea­ţa de joi, a anu­nţat luni direc­to­rul Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le de Mete­o­ro­lo­gie (ANM), Ele­na Mate­es­cu. Potri­vit mete­o­ro­lo­gu­lui, valul de frig se va menţi­ne până la fina­lul săp­tămâ­nii în Mol­do­va, Dobro­gea şi Mun­te­nia, inclu­siv în Bucu­reşti, unde tem­pe­ra­tu­ri­le mini­me vor fi de ‑18 gra­de.

În con­ti­nu­a­re, nopţi­le, dimi­neţi­le, chiar şi pe par­cur­sul zile­lor, tem­pe­ra­tu­ri­le vor fi deo­se­bit de scă­zu­te”, a decla­rat direc­to­rul ANM Ele­na Mate­es­cu, la Coman­damen­tul de iar­nă pen­tru ges­tio­na­rea efec­te­lor feno­me­ne­lor mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se con­vo­cat la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI).

Potri­vit mete­o­ro­lo­gu­lui, în dimi­nea­ţa de marţi şi în dimi­nea­ţa de mier­curi vor fi înre­gis­tra­te tem­pe­ra­turi între ‑21 şi cel mult ‑11 gra­de Cel­si­us în toa­tă ţara. Valul de frig se va menţi­ne până la sfâşi­tul săp­tămâ­nii, urmând ca tem­pe­ra­tu­ri­le să cobo­a­re până la ‑22 de gra­de în dimi­neţi­le de joi şi vineri. În Capi­ta­lă vor fi în jur de ‑18 gra­de Cel­si­us.

Luăm în con­si­de­ra­re posi­bi­li­ta­tea ca mier­curi dimi­nea­ţă să pre­lun­gim aver­ti­za­rea pen­tru valul de frig per­sis­tent inclun­zând şi 2 mar­tie, pen­tru că şi pe par­cur­sul nopţii de mier­curi spre joi şi joi spre vineri ne aştep­tăm ca valul de frig să con­ti­nue în Mol­do­va, Dobro­gea şi Mun­te­nia”, a spus Ele­na Mate­es­cu.

Mai mult, pe stiripesurse.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply