Surse: Ce miniştri pleacă şi ce miniştri rămân în viitorul guvern al României

0
472

Viori­ca Dăn­ci­lă, pre­mi­e­rul desem­nat, ală­tu­ri de şeful ei poli­tic, Liviu Drag­nea, cel care are cuvân­tul cel mai impor­tant în alcă­tu­i­rea noii echi­pe guver­na­men­ta­le. FOTO Inqu­am Pho­tos.

Con­du­ce­rea PSD ar putea con­ti­nua tra­di­ţia din vară când, după ce şi‑a schim­bat pre­mi­e­rul, a mers pe o echi­pă guver­na­men­ta­lă baza­tă în mare tot pe ace­ia­şi mini­ş­tri. Ast­fel, soci­al-demo­cra­ţi pre­cum Mihai Fifor, Car­men Dan sau Paul Stă­ne­scu, dar şi libe­rali din ALDE pre­cum Teo­dor Meleş­ca­nu, Gra­ţie­la Gra­vri­les­cu şi Toma Pet­cu ar urma să fie în Cabi­ne­tul Dăn­ci­lă.

PSD nu va renu­nţa la mini­ş­trii care au deţi­nut por­to­fo­lii impor­tan­te în Guvern. Ast­fel de cazuri sunt Car­men Dan (Inter­ne), Paul Stă­ne­scu (Dezvol­ta­re Regio­na­lă), Lia Olgu­ţa Vasi­les­cu (Mun­că) sau Mihai Fifor (Apă­ra­re). Stă­ne­scu ar urma să pri­meas­că şi fun­cţia e vice­pre­mi­er, dem­ni­ta­te pe care o ocu­pă înce­pând cu luna octom­brie. De ase­me­nea, locuri asi­gu­ra­te în echi­pa Dăn­ci­lă au şi Petre Daea (Agri­cul­tu­ră), dar şi Vic­tor Negres­cu (Afa­ceri Euro­pe­ne).

De par­tea cea­lal­tă, ALDE a sub­li­ni­at că nu va ceda niciun minis­ter din­tre cele pe care le are. Ast­fel, aceş­tia o vor avea pe Gra­ţie­la Gavri­les­cu (Minis­te­rul Mediu­lui, dar şi pe fun­cţia de vice­pre­mi­er), pe Teo­dor Meleş­ca­nu (Exter­ne), pe Toma Pet­cu (Ener­gie) şi pe Vio­rel Ilie (Rela­ţia cu Par­la­men­tul).

Cites­te mai mult: adev.ro/p2td10


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele