Premierul Tudose: Statul român preia Şantierul Naval Daewoo Mangalia!

0
1981

Cu toa­te că în şedinţa de Guvern de mier­curi nu a fost adop­ta­tă nici o deci­zie pri­vind soar­ta Şan­ti­e­ru­lui Naval Daewoo Man­ga­lia, pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se a decla­rat într‑o emi­siu­ne tele­vi­za­tă că sta­tul român îşi va mani­fes­ta drep­tul de pre­emţiu­ne în ceea ce pri­veş­te achi­zi­ţio­na­rea acţiu­ni­lor puse la vân­za­re de core­eni.

Tudo­se a pre­ci­zat că a luat legă­tu­ra cu Minis­te­rul de Finanţe, dar şi cu cel de Jus­ti­ţie, pen­tru a vedea exact for­ma în care sta­tul poa­te cum­pă­ra aces­te acţiuni, întru­cât până acum sta­tul român doar a vân­dut acţiuni, nu a şi cum­pă­rat.

Tot pre­mi­e­rul a mai pre­ci­zat că se ana­li­zea­ză şi cum anu­me să fie ges­tio­na­tă pro­ble­ma dato­ri­i­lor şan­ti­e­ru­lui, dar şi fap­tul că este bine ca sta­tul român să aibă un şan­ti­er al său, în care să-şi poa­tă repa­ra pro­pri­i­le nave ori chiar să con­stru­ias­că fre­ga­te.

A.C., replicaonline.ro, 10.01.2017.

Citiți și: RĂSCUMPĂRĂM 51% DIN ACȚIUNILE PE CARE DAEWOO LE ARE LA ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA? IATĂ CE SPUNE PREMIERUL TUDOSE


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply