LUCEAFĂRUL” — Spectacol de poezie și dans, de Ziua Culturii Naționale, la Teatrul de Stat Constanța

0
873

Luni, 15 ianu­a­rie, Tea­trul de Stat Con­stan­ța mar­chea­ză Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le prin­tr-un spec­ta­col de poe­zie și dans inti­tu­lat „Lucea­fă­rul”.

Spec­ta­co­lul va înce­pe la ora 19.00 și o va avea ca pro­ta­go­nis­tă pe actri­ța Lui­za Sari­van. Ea va fi acom­pa­ni­a­tă de bale­ri­na Lou­i­se Cha­po­va­lo­ff, din Fran­ța și de bale­ri­nii Cos­min și Mihai Adri­an, cunos­cuți publi­cu­lui și pen­tru par­ti­ci­pa­rea, până în fina­lă, la show-ul de tele­vi­ziu­ne „Româ­nii au talent”.

Intra­rea la spec­ta­col este gra­tu­i­tă, în limi­ta locu­ri­lor din sală.

Con­form Legii nr. 238 din 7 decem­brie 2010, ziua de 15 ianu­a­rie a fost alea­să ca Zi a Cul­tu­rii Națio­na­le, repre­zen­tând data naș­te­rii poe­tu­lui națio­nal al româ­ni­lor, Mihai Emi­ne­scu (1850 — 1889). Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le este, tot­o­da­tă, o zi de reflec­ție asu­pra cul­tu­rii româ­ne, în gene­ral, a esen­ței româ­nis­mu­lui din sufle­tul fie­că­ru­ia din­tre noi.


Man­ga­lia News, 13.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply