FOTO | Cum arată locomotiva românească făcută să reziste la ‑50 grade

0
356

Com­pa­nia Softro­nic, sin­gu­rul pro­du­că­tor de loco­mo­ti­ve şi rame elec­tri­ce din Româ­nia, a rea­li­zat pri­ma loco­mo­ti­vă după spe­ci­fi­ca­ţi­i­le cli­en­tu­lui sue­dez Gre­en Car­go. Aceas­ta face par­te din edi­ţia „Cer­cul Polar” şi poa­te rezis­ta la tem­pe­ra­turi scă­zu­te de – 50 gra­de Cel­si­us.

Softro­nic a dema­rat în octom­brie pro­du­cţia pri­me­lor două loco­mo­ti­ve Trans­monta­na pen­tru com­pa­nia sue­de­ză de stat Gre­en Car­go, con­tract de cir­ca şase mili­oa­ne euro. Cele două loco­mo­ti­ve ar tre­bui livra­te în vara anu­lui 2018 pe lini­i­le fera­te din Scan­di­na­via, potri­vit economica.net.

Pe pagi­na de Face­bo­ok a Jur­na­lu­lui Fero­vi­ar sunt enu­me­ra­te spe­ci­fi­ca­ți­i­le teh­ni­ce ale loco­mo­ti­vei rea­li­za­te de com­pa­nia româ­neas­că. (sur­sa: libertatea.ro).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele