Se poate! În comuna Limanu au fost inaugurate o grădiniţă, un loc de joacă şi a fost organizată o petrecere pentru toţi copiii! FOTO

0
674

REPLICA: Ziua de vineri, 8 decem­brie, a fost una cu totul şi cu totul spe­cia­lă în comu­na Lima­nu! Copi­ii au fost răsfă­ţa­ţi de admi­nis­tra­ţia loca­lă. Pe lân­gă inau­gu­ra­rea unei gră­di­ni­ţe noi, moder­ne – Gră­di­ni­ţa Fra­ţii Gri­mm, a avut loc şi des­chi­de­rea nou­lui loc de joa­că din 2 Mai. Pre­zen­ta­rea inves­ti­ţi­i­lor a coincis cu aprin­de­rea lumi­ni­ţe­lor de săr­bă­tori, dar şi cu o petre­ce­re pe cin­ste, dedi­ca­tă tutu­ror copi­i­lor din Lima­nu. Sur­pri­za cea mare: la petre­ce­rea copi­i­lor din comu­nă a sosit şi Gaş­ca Zurli! Nu au lip­sit, desi­gur, nici repre­zen­tanţi ai admi­nis­tra­ţi­ei loca­le – pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu şi nu numai. De ase­me­nea, au par­ti­ci­pat şi repre­zen­tanţi ai admi­nis­tra­ţi­ei judeţe­ne, cât şi şeful Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean.

R.C. Mai mult, în replicaonline.ro, 08.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply