Schimbare de ultimă oră privind ceremonia funerară a Regelui Mihai: Trupul neînsuflețit, dus cu trenul regal la Curtea de Argeș

0
883

Schim­ba­re de ulti­mă oră în ce pri­veș­te cere­mo­n­i­i­le fune­ra­re ale Rege­lui Mihai. Sâm­bă­tă, 16 decem­brie, în ziua înmor­mân­tă­rii, rege­le va fi dus cu tre­nul regal, de la Pala­tul Regal la Cur­tea de Argeș.

Sicri­ul va fi urcat pe un afet de tun, după cum a anun­țat minis­trul Apă­ră­rii, iar afe­tul va fi trac­tat, în semn de oma­giu, de un vehi­cul mili­tar.

Potri­vit cores­pon­den­tu­lui Ante­na 3 tri­mis la Aubo­n­ne, Sabi­na Iosub, în pre­zent s‑au pri­mit toa­te apro­bă­ri­le pen­tru ca tre­nul regal să fie folo­sit.

Ast­fel, săp­tămâ­na vii­toa­re, aces­ta va ple­ca din Capi­ta­lă, de la Gara Basa­rab și va mer­ge până la Cur­tea de Argeș, cel mai pro­ba­bil pe o linie nee­lec­tri­fi­ca­tă.

Pe ulti­mul drum, rege­le va fi înso­țit de mem­brii Fami­li­ei Rega­le a Româ­ni­ei, dar va exis­ta și un vagon pen­tru fami­lii rega­le stră­i­ne care doresc să par­ti­ci­pe la aces­te cere­mo­n­ii pen­tru Majes­ta­tea Sa.

În Bucu­rești, tru­pul neîn­su­fle­țit al rege­lui va fi pus pe un afet de tun, dar nu va fi tras de cai, așa cum se obiș­nu­ia, ci de un vehi­cul mili­tar.

Dumi­ni­că sea­ra, sicri­ul cu tru­pul neîn­su­fle­țit al Rege­lui Mihai va fi luat de la reșe­din­ța din Aubo­n­ne și dus la Lau­san­ne.

Mai mult, pe antena3.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele