Regele Mihai, o viață de singurătate

0
797

Oda­tă cu ulti­mul drum al Rege­lui, ia sfârşit un exil lung cât o via­ţă de om. Ajuns rege la nici şase ani, cu un des­tin ce părea pole­it cu aur, cel de-al patru­lea suve­ran al Româ­ni­ei a avut par­te însă de cel mai nedo­rit par­te­ner de drum. Sin­gu­ră­ta­tea l‑a însoţit — în cea mai mare par­te a vieţii. Mihai Întâi nu şi‑a pier­dut însă nici­o­da­tă dem­ni­ta­tea şi mai ales căl­du­ra din pri­viri, vizi­bi­lă de la pri­me­le foto­gra­fii din copi­lă­rie, până la ulti­me­le ima­gini, îna­in­te de retra­ge­rea din via­ţa publi­că.

Oda­tă cu ulti­mul drum al Rege­lui, ia sfârşit un exil lung cât o via­ţă de om. Ajuns rege la nici şase ani, cu un des­tin ce părea pole­it cu aur, cel de-al patru­lea suve­ran al Româ­ni­ei a avut par­te însă de cel mai nedo­rit par­te­ner de drum. Sin­gu­ră­ta­tea l‑a însoţit — în cea mai mare par­te a vieţii. Mihai Întâi nu şi‑a pier­dut însă nici­o­da­tă dem­ni­ta­tea şi mai ales căl­du­ra din pri­viri, vizi­bi­lă de la pri­me­le foto­gra­fii din copi­lă­rie, până la ulti­me­le ima­gini, îna­in­te de retra­ge­rea din via­ţa publi­că.

Părea că viaţa‑i va fi doar lap­te şi mie­re. Dar nu a fost aşa. Pri­mii nori au apă­rut în via­ţa lui Mihai încă din fra­ge­dă prun­cie, o dată cu apa­ri­ţia Ele­nei Lupes­cu. Aban­do­nat de tatăl său, Carol al II-lea, Mihai deve­nea moş­te­ni­to­rul Coroa­nei, iar în 1927, la nici 6 ani, al tre­i­lea rege al Româ­ni­ei. Era pri­mul semn al des­ti­nu­lui apă­să­tor care i se întin­dea în faţă.

Doar trei ani mai târ­ziu, în 1930, micul rege avea să pri­meas­că deja o lovi­tu­ră. Rătă­ci­to­rul său tată se întorcea în Româ­nia şi îşi detro­na pro­pri­ul copil. Mihai deve­nea Mare Voie­vod de Alba Iulia. Ori­cât de fru­mos şi de pom­pos suna, titlul nu avea cum să fie o mân­gâi­e­re pen­tru micul prinţ.

Pe buni­ca sa, regi­na Maria, izo­la­tă la Cotro­ceni, nu o mai vedea decât foar­te rar. A urmat încă un şoc: Carol al II lea a obligat‑o pe mama lui Mihai, prin­ci­pe­sa Ele­na, să pără­seas­că Româ­nia. Mihai rămâ­nea fără spri­ji­nul mamei. Sin­gur.

În sep­tem­brie 1940, Carol al doi­lea era obli­gat să abdi­ce, iar Mihai, deve­nit din nou rege, rămâ­nea şi mai sin­gur, izo­lat la Palat de mareşa­lul Anto­ne­scu. Sin­gu­ra mân­gâi­e­re a fost întoar­ce­rea regi­nei mamă, Ele­na, din Ita­lia. Împre­u­nă aveau să înfrun­te şap­te ani de domnie extrem de zbu­ci­u­ma­tă.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe digi24.ro/stiri/actualitate


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele