Radu Mazăre a plecat în Madagascar, unde a cerut azil politic. Fostul primar a transmis o SCRISOARE autorităţilor române

0
355

Radu Mază­re, fos­tul pri­mar al Con­stanţei, a ple­cat în Mada­gas­car, unde a cerut azil poli­tic. Aflat sub con­trol judi­ci­ar, fos­tul edil nu s‑a mai pre­zen­tat pen­tru a sem­na în gra­fi­cul de pre­zenţă. Româ­nia TV a intrat în pose­sia scri­so­rii pe care Radu Mază­re a trimis‑o auto­ri­tă­ţi­lor.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Poli­ţi­ei Româ­ne, sâm­bă­tă, în jurul orei 12.00, poli­ţi­ş­tii Biro­u­lui Supra­ve­ghe­rii Judi­ci­a­re din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa s‑au sesi­zat cu pri­vi­re la fap­tul că Radu Mază­re, aflat sub con­trol judi­ci­ar în baza unei deci­zii a Îna­l­tei Curţi de Casa­ţie si Jus­ti­ţie, nu s‑a pre­zen­tat pen­tru a sem­na în gra­fi­cul de pre­zenţă.

Con­tac­tat de poli­ţi­şti, fos­tul pri­mar al Con­stanţei le‑a spus că se află în Mada­gas­car, unde face demer­suri pen­tru a obţi­ne azil poli­tic.

Con­form pro­ce­du­rii, poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni au sesi­zat Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie.

Măsu­ra con­tro­lu­lui judi­ci­ar în cazul lui Radu Mază­re nu pre­ve­dea inter­di­cţia de a pără­si ţara, iar pe toa­tă peri­oa­da exis­tenţei măsu­rii pre­ven­ti­ve a con­tro­lu­lui judi­ci­ar poli­ţi­ş­tii nu au con­sta­tat încăl­cări ale obli­ga­ţi­i­lor impu­se, ada­u­gă Poli­ţia Româ­nă.

Se pare că Radu Mază­re a ple­cat din Româ­nia în ziua de Cră­ciun, la ora 13.00, cu o cur­să către Paris de pe Aero­por­tul Oto­peni.

Radu Mază­re şi actu­a­lul pri­mar al Con­stanţei, urmă­ri­ţi penal de DNA într-un dosar de coru­pţie

REDĂM SCRISOAREA TRIMISĂ DE RADU MAZĂRE AUTORITĂŢILOR ROMÂNE:

In aten­tia: doam­nei avo­cat Foc­sa Ioa­na, dom­nu­lui avo­cat Bar­ba­cio­ru Tibe­riu,

In vede­rea infor­ma­rii tutu­ror auto­ri­ta­ti­i­lor inte­re­san­te din Roma­nia

Cites­te mai mult pe RTV.NET


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele