RADU MAZĂRE A FUGIT DIN ȚARĂ. AR FI CERUT AZIL POLITIC ÎN MADAGASCAR

0
434

CUGET LIBER: Radu Mază­re a fugit din țară, în Mada­gas­car. Se pare că, de data asta, și‑a pus în apli­ca­re pla­nu­ri­le mai vechi și, potri­vit unor apro­pi­ați, se pre­gă­teș­te de o mai lun­gă șede­re în insu­la din Ocea­nul Indian.

Potri­vit unor infor­ma­ții din sur­se apro­pi­a­te fos­tu­lui pri­mar al Con­stan­ței, Radu Mază­re ar fi soli­ci­tat azi poli­tic în Mada­gas­car. Cere­rea ar fi fost făcu­tă chiar în aces­te zile, Radu Mază­re aflân­du-se, împre­u­nă cu câți­va apro­pi­ați și mem­brii ai fami­li­ei, în resor­tul deți­nut de el în aceas­tă țară.

În pri­mă­va­ra anu­lui 2012, în vre­mea când era pri­mar al Con­stan­ței, Radu Mază­re a mers în vacan­ță în Mada­gas­car, iar la întoar­ce­re s‑a ară­tat foar­te încân­tat de ceea ce a găsit aco­lo, dar și de oport­u­ni­tă­ți­le de afa­ceri. Drept urma­re, a luat deci­zia de a con­ce­sio­na de la un trib, pe o peri­oa­dă de 99 de ani, un teren. Mai exact, era vor­ba de 1,8 hec­ta­re de teren pe malul ocea­nu­lui, într-un golf în nor­dul Mada­gas­ca­ru­lui, pen­tru care a plătit, potri­vit decla­ra­ției sale la momen­tul reve­ni­rii în țară, 1 euro pe metru pătrat.

Prin­tre două dosa­re și trei vizi­te la tri­bu­nal, fos­tul edil al ora­șu­lui de la malul mării și‑a con­so­li­dat afa­ce­rea, așa că, în scurt timp, a deve­nit pro­pri­e­ta­rul unui resort spec­ta­cu­los, în apro­pi­e­rea unei pla­je cu nisip alb și ape tur­coaz, unde, de alt­fel, va tre­ce, ală­tu­ri de pri­e­te­ni, în 2018.

Mai mult, în cugetliber.ro, 30.12.2017.

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

BOMBĂ! Mază­re a FUGIT în Mada­gas­car și cere AZIL POLITIC!

RADU MAZĂRE A FUGIT DIN ȚARĂ? SE PARE CĂ A CERUT AZIL POLITIC ÎN MADAGASCAR


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele