Mangalia News: LA MULȚI ANI, cu sănătate și bucurii, tuturor românilor, oriunde s‑ar afla!

0
861

La fina­lul aces­tui an labo­ri­os, în care coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a pri­mit cea mai îna­l­tă recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind accep­tat ca par­te­ner ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, echi­pa redac­țio­na­lă Man­ga­lia News vă urea­ză, dum­ne­a­voas­tră, citi­to­ri­lor fideli, pre­cum și tutu­ror româ­ni­lor de pretutindeni:

LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE,
SĂ VĂ DEA DOMNUL TOT CE DORIȚI,
ZILE SENINE ȘI FERICIRE,
LA MULȚI ANI, SĂ TRĂIȚI!

(Video: Cora­la Pre­o­țeas­că “Pro­to­po­pi­a­tul Orto­dox Român” Carei, România).

Pen­tru pri­e­te­nii dragi de pes­te ocean, din HOUSTON, TEXAS, din toa­tă Ame­ri­ca și din lumea întrea­gă: LA MULȚI ANI! HAPPY NEW YEAR

MULȚI ANI, cu sănă­ta­te, ini­ția­to­ru­lui ARCA TV, acest splen­did Pro­iect de suflet, dom­nu­lui LUCIAN BLAGA, CEO ARCA TV USA, din bătrâ­na ceta­te Cal­la­tis afla­tă aici, la țăr­mul Mării Negre, din Man­ga­lia, ora­șul în care domnia sa și‑a petre­cut copilăria!

DORIM PETRECERE FRUMOASĂ DE REVELION ȘI ANUL NOUL, CU BINE!

Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia! God Bless the U.S.A.!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV. Dumi­ni­că, 31.12.2017.

Arti­co­le­le dedi­ca­te par­te­ne­ri­a­tu­lui ARCA TV USAMan­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply