Lege şoc în Parlament. Statul vrea să pună limită maximă la dobânzile creditelor, inclusiv ale celor în derulare. Nivelul: 2,62%

0
988

Una din­tre cele trei pro­pu­neri legi­sla­ti­ve depu­se de sena­to­rul PNL, Daniel Zam­fir, în Senat, şi anu­me modi­fi­ca­rea OG 13/2011 soli­ci­tă limi­ta­rea dobân­zi­lor la 2,625% pe an la împru­mu­tu­ri­le în lei. Pro­mo­va­tă ini­ţi­al ca modi­fi­ca­re legi­sla­ti­vă care să limi­te­ze dobân­zi­le pena­li­za­toa­re, în spe­cial cele prac­ti­ca­te de IFN, noua lege doreş­te limi­ta­rea tutu­ror dobân­zi­lor, din con­trac­te­le de cre­dit vechi şi noi, înche­ia­te şi de IFN-uri şi de bănci, la nive­lul dobân­zii lega­le, plus 50%, adi­că 2,62%, după cum expli­că avo­ca­tul Ghe­or­ghe Pipe­rea, cel care a con­tri­bu­it la redac­ta­rea legii.

Con­ti­nu­a­rea, pe economica.net, 07.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply