Fiscul scoate la vânzare mai multe hoteluri, restaurante şi terenuri din Neptun-Olimp ale fraţilor Micula. IATĂ LISTA!

0
2401

Sta­tul spe­ră să obţi­nă 45 de mili­oa­ne de lei pe imo­bi­le.

Fis­cul con­stă­nţean a declanşat cea mai mare ofen­si­vă a sa împo­tri­va fra­ţi­lor Micu­la, afa­ce­ri­şti care au dato­rii la stat de pes­te 400 de mili­oa­ne de lei. ANAF orga­ni­zea­ză pe 7 decem­brie o pri­mă lici­ta­ţie, prin care scoa­te la vân­za­re trei hote­luri cu 800 de came­re, mai mul­te res­ta­u­ran­te, depo­zi­te şi tere­nuri de zeci de mii de metri pătra­ţi, toa­te în sta­ţiu­nea Nept­un-Olimp. În vară, Fis­cul sco­tea la vân­za­re un al patru­lea hotel al fra­ţi­lor Micu­la, tot din sudul lito­ra­lu­lui. În para­lel, mili­o­na­rii biho­reni au anu­nţat că vor să vân­dă 11 din cele 12 hote­luri pe care le deţin pe lito­ral, cel mai mare pachet turis­tic scos vreo­da­tă la vân­za­re în Româ­nia.

Cifre ameţitoare

Cel mai ieftin hotel scos la vân­za­re de Fisc este Com­ple­xul Hote­li­er Crai­o­va, din sta­ţiu­nea Olimp, pro­pri­e­ta­tea debi­to­ru­lui Hotel Club Esti­val 2002 SA, cu un preţ de por­ni­re al lici­ta­ţi­ei de 4.903.903 lei, fără TVA. Ală­tu­ri de hote­lul cu două cor­puri, de cinci, res­pec­tiv trei eta­je, mai sunt scoa­se la vân­za­re Res­ta­u­ran­tul Crai­o­va, cu 2.417.333 lei, dar şi tere­nul afe­rent com­ple­xu­lui, de pes­te 16.700 metri pătra­ţi, la 2.421.764 lei.

Un alt debi­tor, Romanţa Esti­val 2002 SA, de ase­me­nea deţi­nut de fra­ţii Micu­la, este exe­cu­tat pen­tru hote­lul Romanţa, din Nept­un, scos la lici­ta­ţie pen­tru 9.653.565 lei, fără TVA. Pe lân­gă hote­lul cu cinci eta­je mai sunt scoa­se la vân­za­re clu­bul de noap­te, cu 380.696 lei, par­ca­rea com­ple­xu­lui — cu 87.614 lei, res­ta­u­ran­tul — cu 2.224.809 lei, pre­cum şi tere­nul afe­rent, de pes­te 14.300 metri pătra­ţi, cu 4.763.199 lei.

Fis­cul scoa­te la vân­za­re şi fos­tul hotel Pra­ho­va, din Nept­un, în pre­zent cămin de nefa­mi­li­şti, bun din pro­pri­e­ta­tea debi­to­ru­lui Pra­ho­va Esti­val 2002 SA. ANAF cere pe clă­di­rea cu cinci eta­je şi tere­nul afe­rent de aproa­pe 4.700 metri pătra­ţi 10.964.310 lei, fără TVA.

În cazul debi­to­ru­lui Ser­vi­ce Nept­un 2002 SA, nu avem hote­luri, ci mai mul­te depo­zi­te pen­tru ali­men­te, bău­turi, mate­rii pri­me, car­man­ge­rie, labo­ra­tor cofe­tă­rie, o spă­lă­to­rie (în total, nouă clă­diri), dar şi un teren de pes­te 27.200 metri pătra­ţi, toa­te în sta­ţiu­nea Nept­un. Valoa­rea tota­lă a clă­di­ri­lor este de aproa­pe cinci mili­oa­ne de lei, în timp ce pen­tru teren se cer 2.498.226 lei, fără TVA.

În luna august a aces­tui an, Fis­cul sco­tea la vân­za­re şi hote­lul Ter­ra, din Nept­un, pro­pri­e­ta­tea debi­to­ru­lui Ter­ra Esti­val 2002 SA. ANAF cerea atunci pen­tru hote­lul cu patru eta­je şi tere­nul afe­rent de pes­te 7.900 metri pătra­ţi 10,1 mili­oa­ne de lei, fără TVA.

Datorii uriaşe la stat

Citiți mai mult în replicaonline.ro, 04.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply