EVENIMENT: Săptămâna aceasta se vor preda cheile Șantierului Naval DMHI către noua conducere!

0
4245

Din sur­se, am aflat că joi, 21 decem­brie 2017, va avea loc o mare adu­na­re fes­ti­vă la DMHI și că în cadrul aces­tei cere­mo­n­ii ar urma să se pre­dea sim­bo­lic che­i­le șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia către noul acțio­nar majo­ri­tar, Damen Shi­pyar­ds Gro­up, cel mai mare con­struc­tor naval olan­dez. (Aștep­tăm în acest sens un comu­ni­cat ofi­ci­al din par­tea con­du­ce­rii DMHI, sau din par­tea sin­di­ca­tu­lui ”Nava­lis­tul”).

Redac­ția coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News urea­ză BUN VENIT LA MANGALIA!”, noii con­du­ceri a șan­ti­e­ru­lui DMHI, expri­mând tot­o­da­tă spe­ran­țe­le cetă­țe­ni­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și din loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te într‑o bine­ve­ni­tă și meri­ta­tă dezvol­ta­re a DMHI, pen­tru a deve­ni cea mai puter­ni­că soci­e­ta­te de con­struc­ții nava­le de la Marea Nea­gră și din Euro­pa. Și, cum se spu­ne cu ase­me­nea oca­zii fes­ti­ve pe la noi, FIE ÎNTR-UN CEAS BUN!


Man­ga­lia News, Luni, 18 decem­brie 2017. E‑mail: [email protected]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply