Bani de la Consiliul Judeţean, pentru 14 localităţi. Mangalia primește 400.000 lei, iar Limanu, 200.000 lei

0
861

Un număr de 14 loca­li­tă­ţi din judeţul Con­stanţa urmea­ză să pri­meas­că, din nou, fon­duri de la Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, în urma apro­bă­rii repar­ti­ză­rii sumei de 2.100.000 lei, repre­zen­tând 20 la sută din sume defal­ca­te din cota de 18,5 la sută din impo­zi­tul pe venit. Sco­pul aces­tor fon­duri este achi­ta­rea arie­ra­te­lor, susţi­ne­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re loca­lă şi pen­tru susţi­ne­rea pro­iec­te­lor de infras­truc­tu­ră care nece­si­tă cofi­nanţa­re loca­lă pe anul 2017. Ast­fel, potri­vit pro­iec­tu­lui de hotă­râre supus la vot în ulti­ma şedinţă ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui judeţean Con­stanţa, din data de 22 decem­brie, loca­li­ta­tea 23 August pri­meş­te 50 mii lei, Bănea­sa – 75 mii lei, Cas­te­lu – 200 mii lei, Coge­a­lac — 100 mii lei, Deleni – 150 mii lei, Gâr­li­ciu – 200 mii lei, Hârşo­va – 150 mii lei, Ion Cor­vin – 75 mii lei, Lima­nu – 200 mii lei, Man­ga­lia – 400 mii lei, Mereni – 50 mii lei, Mir­cea Vodă – 200 mii lei, Peci­nea­ga – 150 mii lei şi Toprai­sar – 100 mii lei.

Daniel ALBU, replicaonline.ro, 28.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply