Adrian Cioroianu: Un Mărțișor în plină iarnă! De astăzi, tradiția Mărțișorului este în Patrimoniul UNESCO!

0
289

Adri­an Cio­ro­ia­nu: Un Măr­ți­șor în pli­nă iar­nă!

Dragi pri­e­te­ni reali sau vir­tu­ali,

În aces­te zile de doliu, per­mi­teți-mi să vă dau și o ves­te bună: astăzi, Măr­ți­șo­rul a intrat pe lis­ta selec­tă a Patri­mo­ni­u­lui ima­te­rial UNESCO!

Dosa­rul a fost depus de Româ­nia ală­tu­ri de alte trei țări — Bul­ga­ria, FRI Mace­do­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va — în care aceas­tă fru­moa­să tra­di­ție a pri­mă­ve­rii exis­tă, cu une­le dife­ren­țe de for­mă dar în ace­lași spi­rit al cele­bră­rii renaș­te­rii natu­rii.

Astăzi, 6 decem­brie a.c., la Jeju (Core­ea de Sud), reu­niu­nea Comi­te­tu­lui pen­tru Sal­v­gar­da­rea Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral Ima­te­rial al Uma­ni­tă­ții a decis că tra­di­ția Măr­ți­șo­ru­lui întru­neș­te toa­te con­di­ți­i­le pen­tru a fi înscri­să pe Lis­ta Repre­zen­ta­ti­vă a Patri­mo­ni­u­lui Ima­te­rial Mondi­al!

(În gale­ria foto, Măr­ți­șo­rul pe care în aceas­tă pri­mă­va­ră l‑am dăru­it cole­gi­lor, omo­lo­gi­lor și pri­e­te­ni­lor din UNESCO și din Paris). [Sur­sa: Adri­an Cio­ro­ia­nu, Fb].


Man­ga­lia News, 06.12.2017.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele