Poliția Mangalia: Un dosar penal pentru furt și un bărbat arestat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere

0
615

Man­dat pus în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni.

La data 2 noiem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat de 32 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Man­ga­lia a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an, pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de con­du­ce­rea unui vehi­cul fără per­mis de con­du­ce­re. Băr­ba­tul a fost escor­tat și intro­dus în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.

Bănu­it de comi­te­rea unor infrac­țiuni de furt, iden­ti­fi­cat de către poli­țiș­tii din Man­ga­lia.

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de furt, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 30 de ani din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 1 noiem­brie a.c., băr­ba­tul în cau­ză ar fi sus­tras din incin­ta unei soci­e­tăți, un tele­fon mobil, care apar­ți­nea unei femei. Pre­ju­di­ci­ul în valoa­re de 3000 de lei a fost recu­pe­rat în tota­li­ta­te.

În cau­ză, poli­țiș­tii din Man­ga­lia au întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de furt. (IPJ Con­stan­ta, 03.11.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply